Dictionaries

home page previous next help
Telugu-Hindi
Telugu-English
English-Telugu
Telugu-Tamil
Telugu-Oriya
Telugu-Marathi
Telugu-Kannada
Telugu-English pAlanA paxakoSaM
G Uma Maheshwar Rao
CALTS, Univerisity of Hyderabad.
The opinions expressed are mine.